Skip to main content

Aanmelden Systeem- en Relatietherapie

Adres | Oudwijkerdwarsstraat 56 | 3581 LG Utrecht

Email |  info@upsycholoog.nl

Telefoon |  06 19 95 10 77

 

Systeem- en relatietherapie: we hebben plek voor nieuwe aanmeldingen.

Klik hier voor aanmeldformulier GGZ.

Update: 5-1-2024

    Privacy verklaring:
    U psycholoog gebruikt cliëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. U psycholoog deelt cliëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren cliëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. U psycholoog houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden. U psycholoog vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Wij informeren cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens, over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en indien U psycholoog bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. Door het contactformulier te verzenden, gaat u akkoord met de geldende privacy policy.

    We zitten in Utrecht Oost, dichtbij het centrum en gemakkelijk te bereiken per bus.