Werkwijze

Aanmelden kan telefonisch, per mail of via het contactformulier op de website. Neem gerust contact op om te overleggen. Om de behandeling vergoed te krijgen heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig.

Meld je hier aan

Intakefase

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis. Dan bespreken we waar je tegenaan loopt en wat je hulpvraag is. Ook wordt aandacht besteed aan je verwachtingen van de therapie. Aan de hand van je klachten bepalen we of je bij ons op de juiste plek bent en welke diagnose gesteld kan worden. Mochten we na de intake concluderen dat je bij ons niet op de juiste plek bent, dan denken we graag met je mee waar je wel met je hulpvraag terecht kunt. Als er alleen een intake heeft plaatsgevonden wordt een onvolledig behandeltraject gedeclareerd.

De diagnose en de uitkomsten van de vragenlijst die je na de intake invult (in het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM), waarmee we voldoen aan landelijke kwaliteitseisen) vormen de basis voor het opstellen van een behandelplan. Als we na de intake samen inschatten dat behandeling bij ons zinvol is, kunnen er vervolgafspraken worden gemaakt.

Behandeling

In de basis GGZ wordt kortdurende behandeling geboden. De trajecten zijn tussen de 4 en 11 sessies. Er wordt gebruik gemaakt van evaluatiemomenten, om de behandeling zo goed mogelijk op je wensen af te stemmen en een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Bij aanvang en aan het einde van de therapie vul je een vragenlijst in om zo te kunnen objectiveren welke verandering je hebt doorgemaakt. In het laatste gesprek bekijken we samen wat behandeling heeft opgeleverd, welke handvatten je hebt meegekregen en hoe je dit zelfstandig voort kan zetten. Er is dan ook aandacht voor het bijtijds leren opmerken van signalen van terugval en hoe je er dan mee om kunt gaan. Waar nodig en gewenst betrekken we belangrijke anderen bij de behandeling.

Zie het behandelaanbod

No show beleid

We hanteren een no show beleid. Dit houdt in dat je maximaal 24 uur van tevoren je afspraak bij ons af kunt bellen of mailen. Lukt het je niet bijtijds af te zeggen dan ontvang je een factuur voor de gereserveerde tijd. Het no show tarief is 95 euro. Je zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Tarieven

Tarieven Generalistische Basis GGZ 2021

Code Prestatie NZa tarief
180001  Kort, 294 minuten € 522,13
180002  Middel, 495 minuten € 885,01
180003  Intensief, 750 minuten € 1434,96
180005  Onvolledig behandeltraject  € 228,04

Vergoede zorg

Indien er sprake is van een diagnose wordt de behandeling voor een groot deel of volledig vergoed door je zorgverzekeraar. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van waar en hoe je verzekerd bent. We voldoen als BIG geregistreerde GZ-psychologen aan de eisen van alle zorgverzekeraars. Om behandeling vergoed te krijgen, is een verwijsbrief van je huisarts nodig.

Na de intake wordt gekeken of en welk basis GGZ traject passend is. De kosten van het gehele traject worden na afloop van het gehele traject gedeclareerd bij jou of bij je zorgverzekeraar. Mocht na de intake de conclusie zijn dat een basis GGZ traject niet passend is, dan wordt er een onvolledig behandeltraject gedeclareerd.

Psychologische zorg valt onder de basisverzekering en daarmee doet het aanspraak op het wettelijk verplicht eigen risico. In 2021 is dat € 385,- (tenzij je hebt gekozen voor een vrijwillig hoger eigen risico). Wil je meer informatie over de vergoeding die jij krijgt dan adviseren wij om contact op te nemen met je zorgverzekering.

U psycholoog heeft met de volgende zorgverzekeraars (en hun labels) contracten afgesloten :

Zilveren Kruis FBTO, De Friesland, Prolife, One Underwriting en Interpolis
a.s.r De Amersfoortse en Ditzo
DSW Stad Holland, In Twente
ONVZ VVAA, PNO zorg, Jaaah
Eno Salland, Zorgdirect
Caresco EUcare en aevitae

Onvergoede zorg

Als er geen diagnose is of je wil deze niet gediagnosticeerd hebben, dan kan je uiteraard wel in behandeling komen. De behandeling wordt alleen niet vergoed door je verzekering, de sessies komen dan voor eigen rekening. Zie hierboven voor de tarieven. Voordelen hiervan zijn dat er geen diagnose wordt gesteld, je je eigen risico niet hoeft aan te spreken en er geen verwijzing nodig is van je huisarts. Kies je ervoor om de behandeling zelf te betalen, dan krijg je per sessie een factuur van ons. De intake is €219,53 en een behandelsessie €114,41. Vaak zijn werkgevers bereid zijn (een gedeelte van) het traject te vergoeden.

Wachttijd

We plannen intakes binnen 2-6 weken en hanteren geen wachttijd tot behandeling  (16 september 2021 aangepast).

Soort behandeltraject

In de Basis GGz wordt met zogenaamde zorgproducten gewerkt. U psycholoog hanteert kort, middellang en intensief, oplopend van gemiddeld 300 tot 750 minuten behandeltijd.

Niet alle zorg valt hieronder, zie hieronder een overzicht van de overige ‘prestaties’.

  • Prestatie onvolledig behandeltraject:
    – als tijdens de intakefase blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis
    – als tijdens de intakefase blijkt dat behandeling binnen de gespecialiseerde GGz passender is
    – als je na de intake besluit om geen behandeling te starten bij U psycholoog

  • Onverzekerde prestatie (OVP): niet voor alle stoornissen wordt zorg vergoed, zoals voor de zogenaamde aanpassingsstoornis. Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig. De kosten dienen zelf betaald te worden. Het tarief voor onverzekerde zorg is € 114,41,00 per sessie van 45 minuten.

  • Overige prestaties: keuringen en onderzoek in opdracht van werkgevers of verzekeringen te verrichten en te declareren.

Klachtenregeling en regelgeving

Als GZ-psychologen werken we volgens de wetten die zijn opgesteld voor de gezondheidszorg en de beroepscodes en richtlijnen die zijn opgesteld door de beroepsverenigingen waarbij wij zijn aangesloten. Zo werken we volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Dit houdt in, dat we een klachtenregeling hebben. Wanneer je een klacht hebt, streven we er natuurlijk naar hier gezamenlijk uit te komen. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kan je contact leggen met de klachtenfunctionaris en geschillencommissie van onze beroepsvereniging, via https://www.nvgzp.nl/