Skip to main content

Werkwijze

Aanmelden kan telefonisch, per mail of via het contactformulier op de website. Neem gerust contact op om te overleggen. Om de behandeling vergoed te krijgen heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig.

Meld je hier aan

Intakefase

Tijdens de intake maken we kennis, we bespreken waar je tegenaan loopt en wat je hulpvraag is. Ook wordt aandacht besteed aan je verwachtingen van de therapie. Aan de hand van je klachten bepalen we of je bij ons op de juiste plek bent en welke diagnose gesteld kan worden. Mochten we na de intake concluderen dat je bij ons niet op de juiste plek bent, dan denken we graag met je mee waar je wel met je hulpvraag terecht kunt.

Behandeling

In de basis GGZ wordt kortdurende behandeling geboden. De trajecten bij U psycholoog zijn gemiddeld zo tussen de 8 en 12 sessies. Er wordt gebruik gemaakt van evaluatiemomenten, om de behandeling zo goed mogelijk op je wensen af te stemmen en een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

In het laatste gesprek bekijken we samen wat behandeling heeft opgeleverd, welke handvatten je hebt meegekregen en hoe je dit zelfstandig voort kan zetten. Er is dan ook aandacht voor het bijtijds leren opmerken van signalen van terugval en hoe je er dan mee om kunt gaan. Waar nodig en gewenst betrekken we belangrijke anderen bij de behandeling.

Zie het behandelaanbod

No show beleid

We hanteren een no show beleid. Dit houdt in dat je maximaal 24 uur van tevoren je afspraak bij ons af kunt bellen of mailen. Lukt het je niet bijtijds af te zeggen dan ontvang je een factuur voor de gereserveerde tijd. Het no show tarief is 80 euro. Je zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Tarieven en contracten zorgverzekeraars

Tarieven Zorgprestatiemodel GGZ 2024

Code Prestatie NZa tarief
CO0627  60 minuten € 161,46
CO0757  75 minuten € 198.72

De kosten van de consulten worden elke maand gedeclareerd bij jou of bij je zorgverzekeraar. We werken volgens het principe van ‘planning is realisatie’ zoals dat voor het Zorgprestatiemodel is bedacht. Voor de te declareren tijd wordt uitgaan van de tijd die voor je in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Wijkt de daadwerkelijke tijd meer dan 15 minuten af dan word het consult alsnog achteraf aangepast op basis van de realisatie.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024

Zilveren Kruis FBTO, Ziezo, De Friesland, Prolife, One Underwriting en Interpolis
ASR ASR basis Ziektekostenverzekering
DSW Stad Holland, In Twente
ONVZ VVAA, PNO zorg, Jaaah
Menzis Anderzorg
VGZ Unive, United consumers, Zekur, UMC, IZA, IZZ

Vergoede zorg

Indien er sprake is van een diagnose wordt de behandeling voor een groot deel of volledig vergoed door je zorgverzekeraar. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van waar en hoe je verzekerd bent. We voldoen als BIG geregistreerde GZ-psychologen aan de eisen van alle zorgverzekeraars. Om behandeling vergoed te krijgen, is een verwijsbrief van je huisarts nodig.

Psychologische zorg valt onder de basisverzekering en daarmee doet het aanspraak op het wettelijk verplicht eigen risico. In 2024 is dat € 385,- (tenzij je hebt gekozen voor een vrijwillig hoger eigen risico). Wil je meer informatie over de vergoeding die jij krijgt dan adviseren wij om contact op te nemen met je zorgverzekering.

Onvergoede zorg

Als er geen diagnose is of je wil deze niet gediagnosticeerd hebben, dan kan je uiteraard wel in behandeling komen. De behandeling wordt alleen niet vergoed door je verzekering, de sessies komen dan voor eigen rekening. Zie hierboven voor de tarieven. Voordelen hiervan zijn dat er geen diagnose wordt gesteld, je je eigen risico niet hoeft aan te spreken en er geen verwijzing nodig is van je huisarts. Kies je ervoor om de behandeling zelf te betalen, dan krijg je per sessie een factuur van ons. De intake  is €183,44 en een behandelsessie €161,46. Vaak zijn werkgevers bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden.

Onverzekerde prestatie (OVP): niet voor alle stoornissen wordt zorg vergoed, zoals bijvoorbeeld voor een aanpassingsstoornis, rouw, burn-out en relatieproblemen. Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig. De kosten dienen zelf betaald te worden. Het tarief voor onverzekerde zorg (niet-basis pakketzorg consult, code OV0012) is € 164,78 per sessie (60 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd).

Tarieven systeem- en relatietherapie
– relatietherapie, 75 minuten, tarief €170
– systeemtherapie, 75 minuten, tarief €170
– systeemtherapie individueel, 60 minuten, tarief €136
– kennismakingsgesprek, 30 min, €68

Wachttijd

Systeem- en relatietherapie: we hebben plek voor nieuwe aanmeldingen.

Basis GGZ: de wachttijd bedraagt 3 tot 6 weken

Zorgprestatiemodel

In de GGz wordt vanaf 2022 gewerkt met het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. 

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Klachtenregeling en regelgeving

Als GZ-psychologen werken we volgens de wetten die zijn opgesteld voor de gezondheidszorg en de beroepscodes en richtlijnen die zijn opgesteld door de beroepsverenigingen waarbij wij zijn aangesloten. Zo werken we volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Dit houdt in, dat we een klachtenregeling hebben. Wanneer je een klacht hebt, streven we er natuurlijk naar hier gezamenlijk uit te komen. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kan je contact leggen met de klachtenfunctionaris en geschillencommissie van onze beroepsvereniging, via https://www.nvgzp.nl/